Zoznam výhercov
1. Katarína R. - Kúty
2. Tomáš K. - Košice
3. Soňa M. - Rosina
4. Jana Z. - Bratislava
5. Iveta P. - Bojnice
6. Lenka K. - Jablonec
7. Ján Dz. - Odorín
8. Zuzana K. - Tovarné
9. Zuzana E. - Lubina
10. Nikolas A. - Vinné