Zoznam výhercov
1. Elena D. - Banská Bystrica
2. Laura P. - Lieskovec
3. Vladimír V. - Košice
4. Tomáš R. - Prešov
5. Alica M. - Rimavská Sobota